عشق

بچه شده ام
یاد بازی های کودکی کرده ام
آخر مدتی است در هوای تو تاب می خورم .گل اگر خوار نداشت
دل اگر بی غم بود
اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود
زندگی

 

عشق
اسارت
همه بی معنا بود باز تو ..
تمام مرا میشکنی !
و باز من ..
سکوت میکنم ...
مثل همیشه ...
و درونم پر از فریاد میشود !!
و این تقاص اشتباه من است ...
برای عاشق تو شدن !!!
عاشق ناشناس ...

/ 0 نظر / 50 بازدید